Skolavslutningen 2007

Sista Skolavslutningen i Strömsbruks Skola 2007

Efter 150 år hade det beslutats att Strömsbruks skola skulle läggas ned.

Som många generationer före dem gick eleverna till Missionskyrkan för den allra sista skolavslutningen i Strömsbruk.